Edit Content

About Us

We must explain to you how all seds this mistakens idea off denouncing pleasures and praising pain was born and I will give you a completed accounts off the system and expound.

Contact Info

Telefon do kancelarii

22 242 84 64

DO USTAWOWYCH ZADAŃ KOMORNIKA SĄDOWEGO NALEŻY:

  • wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń;
  • wykonywanie innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;
  • wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu środka dowodowego oraz postanowień nakazujących wydanie środka dowodowego w postępowaniu w sprawach własności intelektualnej;
  • wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu spadku lub sporządzanie spisu inwentarza;
  • na zlecenie sądu albo wniosek powoda zobowiązanego przez sąd;
  • dokonanie bezpośredniego doręczenia korespondencji adresatowi;
  • podejmowanie czynności zmierzających do ustalenia aktualnego adresu zamieszkania adresata;
  • sporządzanie protokołu stanu faktycznego;
  • sprawowanie urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami.